Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau „Sąlygos") nustato Pirkėjo ir UAB "Teleoptima" (toliau „Pardavėjas") tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigyjimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu elektroninėje parduotuvėje „teleoptima.lt" susijusias nuostatas.
1.2. Elektroninės parduotuvės „teleoptima.lt" prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sąlygas, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas, pirkdamas elektroninėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis sąlygomis.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1.Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

2.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje „teleoptima.lt" gali užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį arba pirkti be registracijos. Pirkėjas patvirtindamas šias Sąlygas sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.3. Pirkėjas užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį. Jeigu reikalinga sąskaita-faktūra juridiniui asmeniui, papildomai nurodyti juridinio asmens duomenis. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje „teleoptima.lt" tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.4. Internetinės parduotuvės teleoptima.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl teleoptima.lt ši informacija neprieinama.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas.
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnele "Susipažinau ir sutinku su teleoptima.lt pirkimo sąlygomis" ir paspaudžia “patvirtinti užsakymą” mygtuką,  bei galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4. Pirkėjo teisės.
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „teleoptima.lt" elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
4.3. Sąlygų 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.4. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktas tinkamos kokybės elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548) analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka.

4.5. Pirkėjas turi teisę gauti papildomą informaciją apie technines prekės specifikacijas, jei prekės aprašyme pateikta nepakankama informacija. Tokiu atveju pirkėjas turi kreiptis į pardavėjo atstovus e-parduotuvėje nurodytais telefono ar el. pašto adresais. Pardavėjas už konsultacijas prekių pritaikymo, įrengimo ar naudojimo galimybes turi teisę pareikalauti papildomo užmokesčio.

5. Pirkėjo pareigos.
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose sąlygose numatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas

Loading...