Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau - Tąlygos) nustato preikių-paslaugų pirkėjo (toliau - Pirkėjas) ir UAB "Teleoptima" (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu elektroninėje parduotuvėje „teleoptima.lt" susijusias nuostatas.
1.2. Elektroninės parduotuvės „teleoptima.lt" prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas, pirkdamas elektroninėje parduotuvėje, turės iš naujo sutikti su Taisyklėmis.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

2.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje „teleoptima.lt", gali užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį arba pirkti be registracijos. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisyklės, sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.3. Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį. Jeigu reikalinga PVM sąskaita faktūra juridiniam asmeniui, papildomai reikia nurodyti juridinio asmens duomenis. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje „teleoptima.lt" tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.4. Internetinės parduotuvės teleoptima.lt Pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl teleoptima.lt ši informacija neprieinama.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnele "Susipažinau ir sutinku su teleoptima.lt pirkimo taisyklėmis" ir paspaudžia “patvirtinti užsakymą” mygtuką,  bei galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „teleoptima.lt" elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
4.3. Sąlygų 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.4. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktas tinkamos kokybės elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548) analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka.

4.5. Pirkėjas turi teisę gauti papildomą informaciją apie technines prekės specifikacijas, jei prekės aprašyme pateikta nepakankama informacija. Tokiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėjo atstovus e-parduotuvėje nurodytais telefono ar el. pašto adresais. Pardavėjas už konsultacijas dėl prekių pritaikymo, įrengimo ar naudojimo galimybių turi teisę pareikalauti papildomo užmokesčio.

5. Pirkėjo pareigos
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jų pristatymą bei priimti prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją e-parduotuvėje nurodytu el. paštu ar telefonu.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.

6.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą (nutraukti Sutartį), jeigu pirkėjas:

nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, nuo sąskaitos išankstiniam apmokėjimui gavimo dienos, kai pirkėjas pasirinko mokėti mokėjimo pavedimu;

neatvyko pasiimti prekės per 7 (septynias) dienas, skaičiuojant nuo pardavėjo pranešime nurodytos pristatymo datos..

6.3. Pardavėjas turi teisę laikinai ar visam laikui be perspėjimo apriboti pirkėjo teisę prisijungti prie e-parduotuvės, jei pardavėjas turi pagrįstų įtarimų, kad pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

6.4. Pardavėjas turi teisę pašalinti pirkėją iš e-parduotuvės, jei pirkėjas 2 (dvejus) metus nesinaudoja internetinės parduotuvės paslaugomis. Tai neriboja pirkėjo teisės registruotis iš naujo.

7. Pardavėjas įsipareigoja

7.1. Sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pristatyti pirkėjo užsakytas prekes, pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Mažesniu šriftu nurodomos kainos be PVM.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

Banko pavedimu

Per el.bankininkystę

Per "Paysera" mokėjimų sistemą

Prekių atsiėmimo parduotuvėje metu grynais

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių ar naudodamasis banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, perveda pinigus į pardavėjo banko sąskaitą.

9. Prekių kokybės garantija

9.1. Prekėms suteikiama 12 mėnesių garantijos terminas, skaičiuojant nuo prekės perdavimo pirkėjui. Garantinis aptarnavimas atliekamas UAB Teleoptima patalpose Kauno g. 35, Ukmergė, jeigu nesusitarta kitaip. Sugedusi įranga transportuojama Pirkėjo transportu arba už papildomą mokestį Pardavėjo transportu, jeigu nesusitarta kitaip.

9.2. Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms dalims.

9.3. Garantija netaikoma pirkėjo pateiktoms papildomoms komplektuojančioms dalims

9.4. Nekokybiškos prekės garantijos galiojimo laikotarpiu keičiamos ir remontuojamos nemokamai.

9.5. Kokybės garantija netaikoma prekėms, kurios buvo netinkamai, nesilaikant vartotojo instrukcijos eksploatuojamos, saugomos, savarankiškai remontuojamos, ardomos ar pertvarkomos.

9.6. Apie nekokybišką prekę pirkėjas privalo pranešti pardavėjui per 7 (septynias) dienas nuo kokybės trūkumo nustatymo.

9.7. Garantinis aptarnavimas netaikomas, jeigu:

9.7.1. pažeistas garantinis žymeklis (pažymėtoms prekėms)

9.7.2. įrenginys buvo naudojamas ar transportuojamas nesilaikant technikos eksploatavimo ar transportavimo reikalavimų

9.7.3. įrenginys turi akivaizdžių mechaninių pažeidimų

9.7.4. gedimas atsirado sutrikus elektros srovės tiekimui, dėl trumpo sujungimo, įjungiant į netvarkingą elektros tinklą

9.7.5. įranga sugedo stichinių nelaimių pasėkoje

9.7.6. gedimas atsirado užliejus įrangą vandeniu ar kitomis medžiagomis

9.7.7. remontas garantinio aptarnavimo laikotarpio metu buvo atliekamas ne UAB "Teleoptima" patalpose ne autorizuotų asmenų

10. Rinkodaros priemonės.

Pardavėjas savo nuožiūra gali e-parduotuvėje skelbti įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti skelbiamų akcijų taisykles ar jas nutraukti.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Loading...